3498

Kayıt tarihleri

Yonca 1 - 2 Kız öğrenci yurtlarımıza kayıtlarımız Temmuz 2019 Tarihinde Başlamıştır. Kayıt işlemi yaptıracak öğrencilerimizin yanlarında getirmeleri gereken belgeler:


Nüfus Cüzdanı Örneği
Savcılık Belgesi
Sağlık Raporu
İkametgah İlmuhaberi
Öğrenim Belgesi (üniversite)
8 adet fotoğraf